Autorijschool Hans van Lierop

de Kromme Geer 53
5709 ME Helmond
tel: 0652046825
email: hans@rijschool-hvl.nl

Nieuws


29-11-2017
In december uitbreiding Gezondheidsverklaring

Vanaf begin december 2017 zal de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) uit 19 vragen bestaan. Deze wijziging zorgt voor duidelijkere, specifiekere vragen en een meer logische opbouw, waardoor de kans op foutief invullen gereduceerd wordt. De invoering van deze Gezondheidsverklaring geldt in eerste instantie voor de categorieën A, B, E en T. In 2018 zullen de overige categorieën aan de beurt komen en komt er ook een papieren versie voor de categorieën A, B, E en T.
Naast de invoering van de nieuwe vragenlijst wordt tegelijkertijd het vernieuwde klantportaal MijnCBRT gelanceerd.

-------------------------------------------------------------

30-10-2017
Per 1 november Gezondheidsverklaring zelf regelen

Vanaf 1 november 2017 dient de leerling zelf te zorgen voor de Eigen Verklaring bij het CBR. Vanaf dan is het niet meer mogelijk voor rijschoolhouders om deze Eigen Verklaring in te dienen. Tevens verandert per 1 november de naam Eigen Verklaring in Gezondheidsverklaring. Klik hier om de Gezondheidsverklaring aan te vragen en in te vullen. De reden van deze wijziging is het regelmatig foutief invullen van deze verklaring, waardoor leerlingen na het behalen van hun examen alsnog een medische keuring moeten ondergaan.

-------------------------------------------------------------

26-05-2017
Per 1 juli 2017: 14 nieuwe verkeersborden

Na uitstel tot 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 januari 2017 en 1 juli 2017 staat dit keer het besluit om de nieuwe verkeersborden in te voeren vast. Het besluit is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad.
Van de veertien borden vallen er twaalf in katern F: Overige geboden en verboden. De overige twee borden behoren tot katern L: Overige informatieborden. De nieuwe verkeersborden moeten meer duidelijkheid brengen in situaties waarvoor nog geen borden bestonden, zoals rijstroken voor alleen bussen of uitwijkplaatsen voor landbouwvoertuigen als tractoren. De nieuwe borden komen voort uit een besluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Betekenis nieuwe verkeersborden
F11: Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
F12: Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h
F13: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
F14: Einde busbaan of bus strook
F15: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams
F16: Einde trambaan of tramstrook
F17: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
F18: Einde busbaan of trambaan of bus strook of tramstrook
F19: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen
F20: Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto's en lijnbussen
F21: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's
F22: Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's
L20: Uitwijkplaats rechts van de weg
L21: Uitwijkplaats links van de we

-------------------------------------------------------------

17-05-2017
Wijziging theorie-examen CBR

Vanaf 3 juli 2017 kunnen examenkandidaten voor de categorieën Am, A en B door de examenvragen bladeren en deze markeren. Daarnaast is ook de tijdslimiet op de vragen afgeschaft. Het doel hiervan is dat de leerlingen zelf de examentijd in kunnen delen en een gemarkeerde vraag op een later tijdstip nog eens kunnen bekijken. Dit is alleen het geval op het theorie-examen. Het onderdeel "gevaarherkenning" blijft ongewijzigd. Ook wordt er niets veranderd aan de inhoud van de vragen.

-------------------------------------------------------------

01-11-2016
Beëindiging auto- en motorrijschool Hans en William VOF

In goed overleg hebben wij, Hans van Lierop en William van Lieshout, besloten om per 1 januari 2017 individueel verder te gaan en Auto- en motorrijschool Hans en William VOF te beëindigen. Hans zal verder gaan onder de naam Autorijschool Hans van Lierop. William zal gaan samenwerken met zijn zoon Rob en zij gaan gezamenlijk verder onder de naam Auto- en motorrijschool Rob en William. In deze nieuw ontstane rijscholen blijven de voorwaarden, afspraken en tarieven van kracht die in de Rijschool Hans en William VOF golden.

Volg mij op Social Media


Geslaagden

 

06-04-2019 Jorg van den Heuvel
27-03-2019 Lynn Luderer
14-03-2019 Iris Vincent
15-02-2019 Sanne Smits
15-02-2019 Rick Feijen
29-11-2018 Senna Smulders
17-10-2018 Nick van den Hurk
11-10-2018 Michel Roelen
05-10-2018 Emily Segaar
17-08-2018 Rick van den Elzen
23-07-2018 Anne Bergsma
19-07-2018 Floris Boxstart
16-07-2018 Anne Tilburgs
16-07-2018 Indy Jankie
07-06-2018 Demy Nouwen
31-05-2018 Stuart Smits
07-05-2018 Lindsey Nouwen
19-04-2018 Dennis Steenbakkers
15-03-2018 Joël Smits
19-01-2018 Harm Manders
30-11-2017 Melanie van de Vossenberg
09-11-2017 Laura Tilburgs
31-10-2017 Daphne Verhulst
28-09-2017 Audrey van de Vijver
28-08-2017 Laura de Kock
20-07-2017 Larissa van den Bogaard
18-05-2017 Danny Vos
18-05-2017 Bram Coolen
17-05-2017 Jessy van Soerland
24-04-2017 Lotte van der Sanden
22-03-2017 Dennis Neeteson
09-02-2017 Michelle Neeteson
23-01-2017 Martijn van Neerven