Autorijschool Hans van Lierop

de Kromme Geer 53
5709 ME Helmond
tel: 0652046825
email: hans@rijschool-hvl.nl
De voordelen van de Rijopleiding in Stappen op een rijtje:

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap voor stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingenkaart

Wat is Rijopleiding in Stappen?

De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. De Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder wanneer je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je een onderdeel geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 46 "gebruiksaanwijzingen" (scripts), verdeeld over vier modules.

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een rijinstructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af. Vanaf de derde toets worden de toetsen afgenomen door het CBR. In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen "zelfstandig rijden" en "zelfreflectie" aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je jezelf thuis op je rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.