Autorijschool Hans van Lierop

de Kromme Geer 53
5709 ME Helmond
tel: 0652046825
email: hans@rijschool-hvl.nl
Theorie-examen doen

Hoe je ook wilt studeren, als je de verkeerstheorie eenmaal hebt geleerd, kan je zelfstandig het officiële theorie-examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen. Het CBR is de enige officiële instantie in Nederland die theorie- en praktijkexamens voor het rijbewijs afneemt. Je kunt op één van de verschillende locaties het theorie-examen afleggen. Je mag het theorie-examen pas afleggen als je de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt en in Nederland woonachtig bent.


Hoe werkt een theorie-examen?

Het theorie-examen bestaat uit 65 vragen waarop je antwoord dient te geven. Er zijn vragen met de antwoordmogelijkheden ja/nee, A/B/C en open vragen waar je een getal dient in te vullen. De vragen verschijnen op monitoren en worden voorgelezen. Het beantwoorden van de vragen doe je met behulp van een antwoordterminal die zich voor je op de tafel bevindt. Na afloop krijg je direct de uitslag. Het examen duurt in totaal ongeveer 30 minuten.


Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

  • gevaarherkenning (25 vragen)
  • verkeersregels (30 vragen)
  • verkeersinzicht (10 vragen)

Als je het theorie-examen met goed gevolg aflegt, krijg je een theoriecertificaat waarmee je praktijkexamen kan doen. Je bent geslaagd als je bij het onderdeel gevaarherkenning 12 of meer vragen goed hebt beantwoord en bij verkeersregels en -inzicht 35 vragen goed zijn. Dit theoriecertificaat is anderhalf jaar geldig. Heb je binnen dat jaar het praktijkexamen niet met goed gevolg afgelegd, dan dien je opnieuw het theorie-examen te doen.


Extra mogelijkheden

Het theorie-examen wordt klassikaal in het Nederlands en Engels afgenomen. Wil je theorie-examen in een andere taal doen? Dan dien je een individueel examen te reserveren en een tolk in te huren.

Ook is het mogelijk om extra tijd te krijgen tijdens het theorie-examen. Hiervoor is geen dyslexieverklaring nodig. Dit brengt uiteraard wel extra kosten met zich mee.