Autorijschool Hans van Lierop

de Kromme Geer 53
5709 ME Helmond
tel: 0652046825
email: hans@rijschool-hvl.nl
Tussentijdse toets (TTT)

De Tussentijdse toets (TTT) is een onderdeel van de klassieke lesmethode. Deze toets wordt aangevraagd als de leerling op ongeveer 2/3 van de rijopleiding is. De toets is niet verplicht, maar wordt door velen als zeer prettig ervaren. De TTT wordt namelijk door het CBR afgenomen. Zo kom je alvast een keer in aanraking met het examenbureau en een examinator. De toets duurt 55 minuten, waarvan er 35 minuten gereden worden. Dit is net zo lang als tijdens het praktijkexamen. Tijdens de TTT is het mogelijk om vrijstelling te behalen voor de bijzondere verrichtingen. Deze hoef je dan niet meer op het examen te laten zien, mits je voor dit examen de eerste keer slaagt. Na afloop van de TTT geeft de examinator je advies. Zo weet je precies waar nog aan gewerkt moet worden tijdens de lessen tot het examen. Het afnemen van de TTT is mogelijk vanaf een leeftijd van 16,5 jaar.


Praktijkexamen

Het praktijkexamen is de eindtoets van de klassieke lesmethode. Vanaf 17 jaar is het mogelijk om aan het examen deel te nemen. Ben je onder de 18 jaar oud als je slaagt, dan moet je tot je 18e onder begeleiding rijden met een begeleiderspas met een daarvoor bevoegde coach.

Je praktijkexamen wordt door je instructeur gepland op dag en tijd die voor jou uitkomt. Houd wel rekening met een wachttijd van een paar weken. Net als de TTT duurt het examen 55 minuten, waarvan er 35 minuten gereden wordt. Daarnaast worden er voorafgaand aan het rijgedeelte vragen gesteld over de bediening en technische aspecten van de auto. Dit wordt tijdens de rijlessen diverse malen geoefend. Indien nodig worden er tijdens het rijgedeelte de bijzondere verrichtingen getoetst. In tegenstelling tot vroeger is het rijexamen bedoeld om zelfstandigheid te laten zien. Het doen van het praktijkexamen kan uitsluitend in het Nederlands. Voor overige talen dien je zelf voor een tolk te zorgen

Het is ook mogelijk om een faalangstexamen aan te vragen. Je krijgt voor dit examen meer tijd (80 minuten) terwijl de effectieve rijtijd gelijk blijft. Het is mogelijk om tijdens het rijexamen één of meerdere time-outs aan te vragen. Daarnaast begint en eindigt je examen op het moment dat er geen andere examenkandidaten of examinatoren aanwezig zijn.

Mocht het onverhoopt niet lukken om na vier keer te slagen, dan wordt er een BNOR-examen (voormalig staatsexamen) aangevraagd.


RIS deeltoets 3

RIS deeltoets 3 is vergelijkbaar met de TTT van de klassieke lesmethode. De duur van de toets is net zo lang, namelijk 55 minuten. De examinator heeft een aanvullende RIS-opleiding gehad. Met deze deeltoets is het net als bij de TTT mogelijk om vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen op het examen te verdienen. De examinator zal na de deeltoets zijn bevindingen met je delen, zodat je weet waar je sterke en zwakkere punten liggen. Meenemen van je RIS-boek is een vereiste. Ook bij deze toets geldt dat je in het bezit moet zijn van een theoriecertificaat.


RIS deeltoets 4

Dit is de eindtoets van de RIS-opleiding. Indien je tijdens deeltoets 3 je bijzondere verrichtingen hebt gehaald en dit je eerste deeltoets 4 is, heb je hier vrijstelling voor. Deze toets duurt net als deeltoets 3 55 minuten. Als het resultaat voldoende is, dan ben je geslaagd voor je rijexamen. Als je jonger bent dan 18, moet je tot de leeftijd van 18 met een begeleiderspas begeleid worden door een coach. Mocht je 18 jaar of ouder zijn, dan mag je zelfstandig de weg op.